arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

V&VN Patient Journey Congres

Samen staan we Sterk

GEANNULEERD

Congres geannuleerd

Helaas hebben de afdelingen V&VN Oncologie, V&VN Palliatieve Zorg, V&VN Technische Thuiszorg Verpleegkundigen en V&VN Pijnverpleegkundigen het besluit moeten nemen om het Patient Journey Congres; Samen staan we sterk, op maandag 13 maart 2023, te annuleren.

Omwille van tegenvallende inschrijvingen en financiële ondersteuning van sponsoren, werd het financiële risico te groot. Hierdoor zijn de betrokkenen afdelingen genoodzaakt om dit besluit te nemen, hoe spijtig ook.

De opzet van het programma gaat gelukkig niet helemaal verloren, want diverse sessies worden geïntegreerd in het programma van de V&VN Oncologiedagen op 21-22 november 2023. U bent dan ook van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Meer informatie is te vinden op www.oncologiedagen.nl.

Geregistreerde deelnemers ontvangen persoonlijk bericht van het congressecretariaat. Alle betaalde inschrijfgelden worden vóór 1 februari a.s.terugbetaald.

Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie en hopen u in de toekomst weer te mogen ontmoeten op één van de door V&VN georganiseerde bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de afdelingen

V&VN Palliatieve zorg
V&VN Pijnverpleegkundigen
V&VN Oncologie
V&VN Technische Thuiszorg