arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

Het programma is aan de hand van een patient journey vorm gegeven door een plenaire- en parallelle sessies waarbij het inzichtelijk en het gebruik maken van elkaars expertise in beeld komen. Vanuit samenwerking tussen de vier genoemde afdelingen wordt onderzocht wat er inmiddels mogelijk is in de oncologische/palliatieve nazorg in de thuissituatie en hoe we gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren in de laatste levensfase van deze patiënten.

maandag 13 mrt

Klik op de buttons voor meer informatie over de spreker(s)!

09:00

Inschrijving & ontvangst

09:30

Opening door dagvoorzitter

Conny de Pee, Voorzitter afdeling Technische Thuiszorgverpleegkundigen, V&VN

Plenair

Patiënt Journey deel 1: aan het woord afdeling V&VN Oncologie en V&VN Technische Thuiszorg Verpleegkundigen

09:45

Invited speaker

Ilona van der Loos, Oncologie en Palliatief verpleegkundige, werkzaam bij het technische thuiszorgteam van Vivent

10:10

Invited speaker

n.t.b.

10:35

interactief afsluiting

10:45

Pauze

Plenair

Patiënt Journey deel 2: aan het woord afdeling V&VN Pallatieve zorg en V&VN Pijnverpleegkundigen

11:15

Invited speaker

Annemieke van Seggelen, Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg, LUMC

11:45

Invited speaker

Simone Schoof, Verpleegkundig Specialist AGZ,specialisatie Palliatieve Zorg, LUMC

12:15

interactief afsluiting

12:30

Pauze

Parallel sessies deel 1

13:30

Sessie 1: Pijn, alles over pijn zh en th

Sandra de Gooijer, Gusta de Vries en Han de Graaff

Sessie 1: Pijn, alles over pijn zh en th
Sandra de Gooijer, Verpleegkundig Specialist, chronische en oncologische pijn, Palco-zorg
Gusta de Vries, Verpleegkundig specialist en meewerkend teamleider Pijnkliniek, Maasstad Ziekenhuis
Han de Graaff, Anesthesioloog, Maasstad Ziekenhuis

13:30

Sessie 2: Hospicezorg

Nienke Van de giessen

Sessie 2: Hospicezorg
Nienke Van de giessen, Senior verpleegkundige, hospice Xenia 

13:30

Sessie 3: PAT/regionale consultatie/patz

Renske Boogaard, Monique van Schuppen en Liesbeth Struik

Sessie 3: PAT/regionale consultatie/patz
Renske Boogaard, Verpleegkundig Consulent Palliatieve Zorg, Lelie Zorggroep
Monique van Schuppen, Gespecialiseerd Vpk (ic/pz/oncologie) en Verpleegkundig Consulent Palliatieve Zorg PZNL, ExpertCare
Liesbeth Struik, Verpleegkundig specialist AGZ, Ikaziaziekenhuis 

Biografieën

Monique van Schuppen
Monique van Schuppen werkt als gespecialiseerd verpleegkundige (IC/PZ en oncologie) bij ExpertCare (specialistische thuiszorg). Daarnaast is zij consulent bij een regionaal consulatieteam van PZNL, het PTMN. Daarnaast is zij bestuurslid van afdeling Palliatieve Zorg bij V&VN

49-Schuppen-Monique

Monique van Schuppen

13:30

Sessie 4: klinisch redeneren

Mirella Eimers

Sessie 4: Klinisch redeneren
Mirella Eimers, Docent verpleegkunde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Samenvatting:
Klinisch redeneren (KR) is de vaardigheid om vanuit een kritisch denkproces en een kritische houding, eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie). Zo kunnen verpleegkundigen goed onderbouwen welke verpleegkundige interventies zij moeten inzetten bij een ziektebeeld of verpleegprobleem en welke vervolgstappen ze moeten nemen (Marc Bakker, 2014). Door toepassing van KR wordt het zorgproces efficiënter en verloopt de communicatie concreter, hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

Er zijn verschillende definities van KR in omloop, maar wat duidelijk naar voren komt is dat KR de basis is van ons professionele handelen. Deze competentie heb je nodig omdat je  werkt met zorgsituaties die onvoorspelbaar zijn en waarin vaak  sprake is van een hoge mate van complexiteit.

Het ‘klinisch redeneren’ wordt in het beroepsprofiel Verpleegkunde 2020 beschreven als een continu proces, waarbij het gaat om risico-inschatting, vroeg signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Dit proces draagt bij aan het behouden van de eigen regie en zelfredzaamheid van de zorgvrager. Op deze wijze zorgt de verpleegkundige ook voor het optimaal functioneren van de zorgvrager in het dagelijks leven. (V&VN, 2012: p-16-17).

Kort samengevat komt het er dus op neer dat KR het nadenken over je professioneel handelen in de praktijk is. Deze korte definitie maakt direct duidelijk dat KR zich niet beperkt tot de arts of de verpleegkundige. Het is een proces dat in feite alle professionals in de zorg behoren te doorlopen in het contact met hun zorgvragers (van Stralen, 2015). Het gaat primair om het proces van kritisch denken om zo tot het beste besluit te komen over de zorg voor (individuele) zorgvragers. (Dobber et al, 2016)

14:30

Pauze

Parallel sessies deel 2

15:00

Sessie 5: Overdracht

Anouk Apeldoorn, Junior adviseur beroepsontwikkeling - landelijke uitrol eOverdracht, V&VN

Sessie 5 Overdracht
Anouk Apeldoorn, Junior adviseur beroepsontwikkeling – landelijke uitrol eOverdracht, V&VN

 

Patiënt Journey (oncologische zorg) en ‘Samen staan we sterk’: wat brengt het de 4 organiserende afdelingen.

15:00

Sessie 6: Bijwerkingenmanagement

Wilma de Hollander

Sessie 6: Bijwerkingenmanagement
Wilma de Hollander, VS mammazorg, Jeroen Bosch Ziekenhuis

15:00

Sessie 7: Hoog complexe risicovolle zorg thuis: wat kan er allemaal

Willia Van Alebeek en Corrie Baars

Sessie 7: Hoog complexe risicovolle zorg thuis: wat kan er allemaal
Willia Van Alebeek, VTT verpleegkundige en palliatief/oncologie verpleegkundige, Vivent
Corrie Baars, Verpleegkundige Technologisch Thuiszorgteam, Vivent

15:00

Sessie 8: AYA zorg en onco/pijn

Remco Albers en Roos Los

Sessie 8: AYA zorg en onco/pijn
Remco Albers, Verpleegkundig specialist AGZ en Teammanager Oncologie en Hematologie, Maasstad Ziekenhuis
Roos Los, Verpleegkundig specialist mammacare en AYA, Maasstad Ziekenhuis

Plenair

16:15

Afsluiting met wrap-up van de dag

John van der Sanden

John van der Sanden is stand-up cabaretier. Met een muzikale en humorvolle wrapup vat hij de bijeenkomst nog eens krachtig samen!

John van der Sanden

John van der Sanden

Stand-up caberatier

16:45

Borrel